poniedziałek 4 grudzień 2023

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski z początku XX w. usytuowany jest we wsi Wola Rakowa, gm. Brójce przy drodze wojewódzkiej nr 714 (Rzgów – Kurowice).

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski z początku XX w. usytuowany jest we wsi Wola Rakowa, gm. Brójce przy drodze wojewódzkiej nr 714 (Rzgów – Kurowice), po lewej stronie, kierując się trasą do miasta i gminy Brójce. Teren cmentarny od strony wschodniej graniczy z murem kościelnym parafialnym (Kościół Katolicki pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Główna 32).

W obecnym stanie na cmentarzu znajdują się w głębi dwie ramy grobowe, zaś w bliskim sąsiedztwie chodnika i drogi nr 714 postawiono krzyż z tabliczką informacyjną o treści „Cmentarz Ewangelicki z XIX wieku„. Ponadto od strony wschodniej i zachodniej teren cmentarny oznaczony się kilkunastoma słupkami, wytyczającymi granice niniejszej nieczynnej nekropolii.

Publikacje m. in.

  1. 04.09.2020. Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Brójce z dnia 04 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brójce, w formie kart adresowych zabytków z terenu tejże Gminy.

Dodatkoweinformacje.

Nazwa. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski.
Miejscowość. Wola Rakowa, gm. Brójce, powiat Łódzki Wschodni, woj. łódzkie.
Ulica. Główna 34.
Nr drogi / trasy. 714.
Okres / datowanie powstania. początek XX w.
Nr działki – położenie. 120.
Stan obecny użytkowanie. nieczynny.