poniedziałek 4 grudzień 2023

Zakład Cukierniczy Karola Jedne - mieścił się w Łodzi róg ul. Dzielna a ul. Nawrot 1314 (nr hip). Działalność cukierniczą oraz Zakład Pierników prowadził m. in. w roku 1893.

Źródło.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 - zbiory WBP w Łodzi.

Treści pokrewne