poniedziałek 4 grudzień 2023
Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.
Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.

Drukarnia L. Gutstadta - mieściła się przy ul. Piotrkowska 26 w Łodzi w Domu Braci Schröter, działając m. in. w roku 1893, a wcześniej zwana Drukarnią pospieszną (1888).

Poza działalnością drukarską, zajmował się działalnością litograficzną w Łodzi (1888-1893).

Źródło.
1888. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 - zbiory WBP w Łodzi.
1893. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 - zbiory WBP w Łodzi.