sobota 28 maj 2022

Wydarzenia w Łodzi i okolicy, przypadające w roku 1864.

 1. 1864. Działalność hotelarska w Łodzi: Hotel Paradyz przy ul. Piotrkowska, Hotel de Pologne, Hotel Engla, Hotel Krakowski Stary Rynek nr hip. 140 róg ul. Zgierska potem ul. Drewnowska 2.
 2. 1864. Działalność prowadzą rewiry kominiarskie w Łodzi, i tak Rewir 1 - Stare Miasto pod strumień i staw, 1964; Rewir 2 - Nowe Miasto od w/w strumienia do stawu, do połowy ul. Dzielna, 1964 i Rewir 3 - Od południowej strony ul. Dzielna do końca Nowego Miasta, 1864. Działalność drukarską w Łodzi prowadził Jan Petersilge.
 3. 1864. Działalność prowadziła Farbiarnia Jana Macka - źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 06.02.1864 nr 11.
 4. 1864. Działalność cukierniczą prowadzą Otto Hugo Szwetysz, Maciej Kaczorowski.
 5. 1864. Ukazywała się pierwsza Łódzka gazeta Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger w miesiącach od stycznia do grudnia. Ukazało się 135 numerów.

Maj 1864.

 1. 05.1864 - W Rynku Nowych Bałut Nr 94 otwarto kąpiele zimne z urządzonymi prysznicami.
 2. 01.05.1864 - J. Graff nauczyciel szkoły prywatnej otworzył Szkołę Elementarną przy ul. Południowa 487 [d. nr] w Łodzi.
 3. 03.05.1864 - Tego dnia uruchomiono w Łodzi stację telegraficzną jedynie dla korespondencji krajowej, a w najbliższym czasie telegrafu dla obsługi korespondencji zagranicznej, o czym z rozkazu Naczelnika Wojennego m. Łodzi i okolicy i powiatu Sieradzkiego, zawiadomił major Kaliński - Policmajster m. Łodzi.
 4. 10.05.1864. Janas Bornsztejn uruchomił w Łodzi kursowanie omnibusa na trasie ze Starego Miasta do Geyera.
 5. 17-22.05.1864 - W Paradyz Łodzi odbyły się uroczystości Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego przywróconego do życia, po trzech latach zawieszenia.
 6. 26.05.1864 - Koncert wiolonczelisty Stanisława Thalgrüna w m. Łodzi w Paradyz.

Czerwiec 1864.

 1. 04.06.1864 - Wedle Rozkazu Naczelnika Wojennego m. Łodzi, okolicy i powiatu sieradzkiego, pozwolenia na posiadanie broni przez Członków Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego wydawano w biurze wym. Naczelnika Wojennego.

Sierpień 1864.

 1. 01.08.1864 - Tego dnia w Łodzi na przeciw Kościoła Katolickiego pod nr 147, Emilia Abraham dokonała otwarcia Szkoły Żeńskiej.
 2. 5 (17).08.1864. W biurze Magistratu Miasta Łodzi odbyła się licytacja na trzyletni "przeciąg czasu 1864/1865, wypuszczenie w entrepryzę opalania latarń reweberowych w mieście tutejszem, zaczynając od rocznego wynagrodzenia rs. 695 wynoszącego in minus."
 3. 06-08.1864 - Koncerty ogrodowy z udziałem Orkiestr Muzycznych po dyr. Augusta Heinricha, S. Steinhauera.
  W dniu 6 (18) sierpnia 1864 roku w biurze Magistratu Miasta Łodzi odbyła się licytacja na trzyletnie "wypuszczenie w entrepryzę czyszczenie bruków w mieście tutejszem, zaczynając od opłaty rocznej rs. 120."

Październik 1864.

 1. 14.10.1864 urodził się w Krośniewicach Mieczysław Kaufman - lekarz, ginekolog, łódzki działacz społeczny. Zmarł w Łodzi w dniu 21.11.1916.

Strony - treści pokrewne.

Strony - treści podobne wg tagów.