sobota 28 maj 2022

Wydarzenia w Łodzi i okolicy, przypadające w roku 1888.

 1. 1888. W powiecie Łódzkim są 2 miasta, 3 osady i 18 gmin.
 2. 1888. Ukazał się Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888.
 3. 1888. W Łodzi działalność oświatowo-szkolną prowadzą m. in. Gimnazjum (Gimnazyum) Męskie W. Landau ul. Cegielniana 1395 (nr hipoteczny). Gimnazjum (Gimnazyum) Żeńskie W. Landau ul. Cegielniana 1395 (nr hipoteczny). Szkoła Rzemieślnicza Wyższa VI Klasowa Nowy Rynek 244 (nr hipoteczny). Szkoła Aleksandryjska 4-o Klasowa ul. Dzielna 1111a (nr hipoteczny). Szkoła Elementarna A. Rybak ul. Zachodnia 60 (nr hipoteczny). Szkoła IV Klasowa filologiczna Męska J. Meyera ul. Cegielniana 272 (nr hipoteczny) w Domu Goldberga). Szkoła Realna Prywatna Męska Graczyka ul. Zielona. Pensja (Pensya) Żeńska IV Klasowa Jezierskiej ul. Kamienna. Pensja (Pensya) Żeńska IV Klasowa Teofilii Szmidt ul. Zawadzka 48d (nr hipoteczny). Szkoła na Pfaffendorfie (Księży Młyn) 961 (nr hipoteczny). Pensja (Pensya) państwa Hejman ul. Dzika w Domu Regielmana. Prywatna Pensja (Pensya) Żeńska dla Izraelitek J. Heller (ur. Goldstein) ul. Cegielniana 1402 (nr hipoteczny) w Domu Freulicha.
 4. 1888. Działalność aptekarską prowadzą m. in. Apteka W. Borejszy ul. Piotrkowska 827 (numer hipoteczny). Apteka F. Müllera ul. Piotrkowska 256 (269) (numer hipoteczny). Apteka M. Leinwebera Nowy Rynek 2 w domu własnym. Apteka E. Ludwiga Stary Rynek 191 (numer hipoteczny). Apteka M. Spokornego ul. Piotrkowska 262 (numer hipoteczny). Apteka A. Stopczyka ul. Piotrkowska 762 (numer hipoteczny). Apteka Gprfeina ul. Wschodnia w Domu Finstera. Apteka N. Wałka ul. Piotrkowska w Domu Buhlego. Apteka Bolesława Knichowieckiego ul. Aleksandrowska, naprzeciw Sądu Gminnego, Stacji Chemicznej.
 5. 1888. Kościoły, Synagogi i Cerkwie w roku 1888. Cerkiew ul. Widzewska przy parku Praskim. Kościół katolicki pw. N.M.P. ul. Łagiewnicka za Starym Miastem. Kościół Katolicki św. Krzyża róg ul. Dzika a róg Przejazd. Kościół Ewangelicko-Augsburski (św. Jana) ul. Dzika. Kościół Ewangelicko-Augsburski Nowy Rynek. Kościół Baptystów ul. Nawrot. Synagoga róg ul. Spacerowa a ul. Zielona.
 6. 1888. Działalność hotelarska m. in.: Grand Hotel ul. Piotrkowska 510 i 511 (numer hipoteczny). Hotel Berliński ul. Wschodnia 1414 (numer hipoteczny). Hotel Hamburski ul. Piotrkowska 275 (numer hipoteczny). Hotel Manteuffel ul. Zachodnia 48 (numer hipoteczny) róg Zawadzka. Hotel Niemiecki Wilhelm Müller ul. Średnia 435 (numer hipoteczny). Hotel Petersburski ul. Południowa. Hotel Polski ul. Piotrkowska. Hotel Ruski ul. Południowa. Hotel Victoria ul. Piotrkowska 776 (numer hipoteczny). Hotel Warszawski ul. Południowa. Hotel Wielki ul. Piotrkowska 511 (numer hipoteczny).
 7. 1888. Działalność cukiernicza m. in. Cukiernia R. Mayera ul. Piotrkowska 257 (numer hipoteczny) w Domu Piotrkowskiego. Cukiernia G. F. Reymonda ul. Piotrkowska 514 (numer hipoteczny) w Domu Ludwika Meyera. Cukiernia Wüstehubego ul. Piotrkowska 267 (numer hipoteczny) w Domu Czapiewskiego.
 8. 1888. Działalność restauracyjna m. in. Restauracja przy Hotelu Victoria ul. Piotrkowska 776 (nr hipoteczny). Restauracja Weigelta ul. Średnia 431 (nr hipoteczny). Restauracja Prawitza ul. Zachodnia 270c (nr hipoteczny). Restauracja Pierwszego Rzędu L. Janiszewskiego Nowy Pasaż Meyera w Willi Mignon. Restauracja Stanisława Zemeka ul. Wschodnia 469 (nr hipoteczny) w Domu Prawitza. Restauracja M. Frankfurta ul. Piotrkowska 280 (nr hipoteczny) w Domu Sachsa.
 9. 1888. Zniwelowano miejsce zamkniętego Cmentarza przy ul. Ogrodowa 22 i zaniedbanych i zapomnianych grobów Staromiejskich.
 10. Działalność drukarska: Drukarnia J. Orenbucha Cegielniana róg Nowy Rynek a Konstantynowska 272k, Drukarnia Józefa Glanza (J. Glansa) Nowy Rynek 5, Drukarnia pospieszna i litografia L. Gutstadta Piotrkowska 26 (257) 1888.

Październik 1888.

 1. 06.10.1888. W Łodzi przy ul. Piotrkowska z inicjatywy Łucjana Kościeleckiego teatr uruchomiono, a po pożarze gmachu, teatr został przeniesiony pod adres przy ul. Cegielniana 63 (ob. ul. Jaracza Stefana 27), działający do czasów współczesnych, jako Teatr im. Stefana Jaracza. Wcześnie to był Teatr Polski, a następnie, jako Teatr Miejski. Na scenie teatru występował m. in. Stefan Jaracz (lata 1908-1911).

Źródło:
Apteki, Cukiernie, Hotele, Kościoły, Restauracje, Szkoły w Łodzi w roku 1888 - Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888.

Strony - treści podobne wg tagów.