piątek 9 grudzień 2022

Kantor Stręczeń Służących istniał w Łodzi m. in. w roku 1864. O działalności z prasy Łódzkiej i regulowanych wg ówczesnych przepisów.

 Kalendarium m. in.

  1. 09.03.1864. Kantor Stręczeń Służących w Łodzi. W marcu 1864 roku udzielona była Instrukcja dla Kantoru Stręczeń Służących w mieście Łodzi w związku z utworzeniem w liczbie jednego, odpowiednio podług postanowienia Jaśnie Oświeconego Księcia Namiestnika Królewskiego z dnia 24 grudnia 1823 roku. Wg postanowienia, kantor rzeczony pozostawał pod nadzorem Policmajstra miasta Łodzi i jednego członka Rady Miejskiej. Pozwolenie na utrzymanie kantoru przez Radę Miejską miało być udzielone kandydatowi z odpowiednio posiadanymi kwalifikacjami oraz po złożeniu kaucji w kwocie Rsr. 100.

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Kantor Stręczeń Służących.
Lokalizacja. Łódź.
Okres przybliżony. 1864.

Publikacje w prasie łódzkiej m. in.

1864.03.09 Kantor Stręczeń SłużącychKantor Stręczeń Służących w Łodzi 09.03.1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 09.03.1864 nr 20, Zbiory WBP w Łodzi. [+]

Źródło.
Kantor Stręczeń Służących w Łodzi 09.03.1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 09.03.1864 nr 20, Zbiory WBP w Łodzi.
Kantor Stręczeń Służących w Łodzi 16.03.1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 16.03.1864 nr 22, Zbiory WBP w Łodzi.
Zdjęcie - Kantor Stręczeń Służących w Łodzi 09 i 16.03.1864, foto. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 20 i 22, Zbiory WBP w Łodzi.