niedziela 25 wrzesień 2022

Kantor Transportowy - nowo utworzony (1863) oferował mieszkańcom m. Łodzi sprzedaż węgla kamiennego a obstalunki wszelkie przyjmowano w Kantorze Rozenthal et Zand w Domu Dobranickiego et Konstadta. O nowo utworzonej działalności w miejscowej prasie anonsował Edward Hertz - spedytor drogi żelaznej.

Z prasy łódzkiej m. in.

  1. 05.12.1863. Anons prasowy w związku z otwarciem Kantoru Transportowego [1].
  2. 16.12.1863. Anons prasowy w związku z otwarciem Kantoru Transportowego [2].

Źródło.
[1]. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2; Zbiory WBP w Łodzi.
[2]. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 16.12.1863 nr 5; Zbiory WBP w Łodzi.

Kantor Transportowy Edward Hertz 02.12.1863Kantor Transportowy Edward Hertz. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2; Zbiory WBP w Łodzi.

Strony - treści podobne wg tagów.