sobota 13 sierpień 2022
Tablica pamiątkowa na ścianie południowej murowanego 4-o kondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. Ignacego Skorupki Nr 13 w Łodzi, odsłonięta w dniu 01 września 2014 roku.

Tablica pamiątkowa ks. Ignacego Skorupki 13 2022.06.27 02Powiązania:

 1. Prywatne Gimnazjum Męskie Towarzystwa "Oświata" im. ks. Ignacego Skorupki (1918-1934).
 2. Gimnazjum Humanistyczne im. ks. Ignacego Skorupki (Towarzystwo "Oświata") (m. in. 1921-1924).
 3. Ks. Ignacy Skorupka (patron w/w Gimnazjum, prefekt i prezes Rady Nadzorczej Gimnazjum (1918-1919).
 4. W. Davison (dyrektor Gimnazjum) (m. in. 1924).
 5. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej (współcześnie).
 6. Klub Inteligencji Katolickiej (współcześnie).
 7. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej (współcześnie).
 8. Muzeum Archidiecezji Łódzkiej (współcześnie).

Treść tablicy.

Tablica pamiątkowa ks. Ignacego Skorupki 13 2022.06.27 01""Nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" J 15, 13"

"W latach 1918-1934 w tym budynku miało swoją siedzibę Prywatne Gimnazjum Męskie. Od 1920 roku imienia ks. Ignacego Skorupki Patron Gimnazjum Bohater Bitwy Warszawskiej 1920 roku odznaczony pośmiertnie Orderem Wojennym Virtuti Militari W latach 1918-1919 pełnił funkcję prefekta i prezesa Rady Nadzorczej"

"Uczniami Gimnazjum byli m. in. Aleksander Bardini, Jakub Goldberg, Ludwik Jerzy Kern, Leszek Kołakowski, Bronisław Leszczyński"

"Archidiecezja Łódzka z Arcybiskupem Metropolitą Markiem Jędraszewskim 1 września 2014 roku"

Z prasy Łódzkiej m. in.

 1. 11.06.1921. Dyrekcja Gimnazjum Filologicznego Towarzystwa Oświata im. ks. Skorupki w Łodzi [foto].
 2. 1924. Wykaz szkół średnich ogólnokształcących na terenie okręgu szkolnego łódzkiego [foto].
 3. 14.06.1924. Dyrekcja gimnazjum im. ks. Skorupki [foto].
 4. 07.08.1924. Gimnazjum Filologiczne (Towarzystwo Oświata) w Łodzi [foto].

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Tablica pamiątkowa.
Umiejscowienie. Łódź ul. ks. Ignacego Skorupki nr 13 (dawniej m. in. ul. Placowa).
Obiekt. elewacja frontowa od południa 4-o kondygnacyjnej kamienicy murowanej.
Data odsłonięcia. 01.09.2014.

Źródło.

 1. Praca pismo robotników i inteligencji pracującej 1921.06.11 nr 157 - Zbiory WBP w Łodzi.
 2. Kalendarz informator na województwo Łódzkie na rok 1924 cz. 1 - Zbiory WBP w Łodzi.
 3. Republika dziennik polityczny, społeczny, literacki i handlowy 1924.06.14 nr 160 - Zbiory WBP w Łodzi.
 4. Republika dziennik polityczny, społeczny, literacki i handlowy 1924.08.07 nr 223 - Zbiory WBP w Łodzi.

Strony - treści pokrewne.