sobota 13 sierpień 2022

Oberża Henryka Zacherta ul. Długa 259 [m. in. 1864] w Zgierzu. Oberża Henryka Zacherta umiejscowiona była w Zgierzu koło Łodzi przy ul. Długa 259.

W anonsie prasy łódzkiej z 1 września 1864 roku czytamy m. in. "każdej niedzieli z południa, począwszy od 4 września rb. grać będzie muzyka doborowa, gdzie młodzież dystyngowana zabawiać się będzie tańcami do pory przepisami dozwolonej; w salonach na ten cel należycie ozdobionych. Przy tym, dostanie tamże wszelkich przekąsek i trunków, tak krajowych jako i zagranicznych, oraz napojów gorących przy rychłej i pilnej usłudze. Wejście bezpłatne". Pierwsza z zapowiadanych, zabawa taneczna odbyła się 4 września 1864 roku.