sobota 13 sierpień 2022

Domy Zajezdne, Karczmy, Oberże, Szynki, Zajazdy w Lodzi i jej okolicach w latach XIX-XX.

Domy zajezdne w Łodzi dawnej m. in.

 • Karczma i Dom Zajezdny Michela Klapitka tzw. Klapitka [przed 1914].
 • Dom Zajezdny i Karczma ul. Zgierska i pl. Kościelny w Łodzi m. in. w roku 1826.

Karczmy w Łodzi dawnej m. in.

 • Karczma i Dom Zajezdny Michela Klapitka tzw. Klapitka [przed 1914].
 • Karczma na Sikawie ob. w granicach m. Łodzi [m. in. 1867].
 • Dom Zajezdny i Karczma ul. Zgierska i pl. Kościelny w Łodzi m. in. w roku 1826.

Oberże w Lodzi dawnej m. i.

 • Oberża Henryka Zacherta ul. Długa 259 [m. in. 1864] w Zgierzu.
 • Oberża Elisium Reinholda Wisnowskiego w Łodzi.

Szynki w Łodzi dawnej m. in.

 • Szynk Eduarda Reinelta mieścił się w Łodzi, działając m. in. w roku 1864.
 • Szynk Jana Hardta w Łodzi.
 • Szynk wódki i wina Henryka Finstera - szynkarza i kupca, zlokalizowany był przy ul. Piotrkowska 262 [d. nr] i 608 [d. nr] w Łodzi, działające m. in. roku 1864.
 • Szynk wódki Bogumiła Neumanna mieścił się przy ul. Piotrkowska 11 [n. nr] w Łodzi w Domu Unbehauna.
 • Szynk Frydrycha Zechlina w Łodzi. Szynk Frydrycha Zechlina mieścił się w Łodzi w rejonie Cyrkułu 5-go, działając m. in. 1864 roku.
 • Szynk wódki Hotel de Pologne mieścił się przy ul. Piotrkowska 3 [n. nr] w Łodzi.
 • Szynk w Wodnym Rynku w Łodzi występujący w XIX wieku.

Zajazdy w Łodzi dawnej m. in.

 • Zajazd Paradyz ul. Piotrkowska 175a/177 w Łodzi.
 • Zajazd Elisium Reinholda Wisnowskiego w Łodzi.

Słownik