niedziela 25 wrzesień 2022

Ogrody Łódzkie do lat 40. XX wieku - na mapie Łódzkich ogrodów występowały o nazwach, jak Ogród Angielski (Englischer Garten - niem.), Ogród Braci Gehlig (Лодзь, Сад братьев Гелиг - ros., Gehlig Brüder Garden - niem.), Ogród Elisium Reinholda Wisnowskiego, Ogród Mikołajewski, Ogród Paradyz, Ogród Quella czy Ogród Traugotta.

Lista Łódzkich ogrodów, w tym m. in.:

  1. Ogród Angielski Englischer Garten (niem.) Łódź lata 50-60. XIX w. /1/.
  2. Ogród Braci Gehlig [Лодзь, Сад братьев Гелиг (ros.), Gehlig Brüder Garden (niem.)] Łódź pocz. XX w.
  3. Ogród Elisium Reinholda Wisnowskiego Łódź 1864 Lokal Reinholda Wisnowskiego. /3/.
  4. Ogród Mikołajewski Łódź 1906-1910 ob. Park im. Henryka Sienkiewicza.
  5. Ogród Paradyz Łódź 1863-1864 /5/.
  6. Ogród Quella Łódź 1864 /6/.
  7. Ogród Traugotta Lande Łódź 1864 /7/.

 Publikacje m. in.

  1. 2008. Ogrody Księżego Młyna (książka 2008).

 

Źródło.
/1/. Ogród Angielski Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 17.02.1864 nr 14 - Zbiory WBP w Łodzi.
/3/. Ogród Elisium Reinholda Wisnowskiego Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 28.05.1864 nr 45 - Zbiory WBP w Łodzi.
/5/. Ogród Paradyz Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 07.06.1864 nr 49 - Zbiory WBP w Łodzi.
/6/. Ogród Quella Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 - Zbiory WBP w Łodzi.
/7/. Ogród Traugotta Lande Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 11.06.1864 - Zbiory WBP w Łodzi.