sobota 10 grudzień 2022

Deklaracje podatkowe w m. Łodzi w procesie fiskalnym (22 i 27.12.1864) - pod groźbą kary przez łódzkich dzierżawców z końcem roku 1864 podlegają złożeniu, a o przypomnienie z ramienia Łódzkiego Urzędu Skarbowego zadbał Danielewicz - kontroler skarbowy.

Inserata. Urząd Skarbowy miasta Łodzi.

"Ponieważ dzierżawa dochodów konsumpcyjnych miasta tutejszego z końcem roku 1864 przechodzi na osoby inne, z mocy za dzierżawienia ich od Rządu; dla ułatwienia zatem spisu wszelkich obiektów podatkowi koniunkcyjnemu uległych, a w remanencie końcem 1864 r. pozostających ma zaszczyt uprzejmie wezwać: 1. Kupców utrzymujących trunki krajowe, 2. Dystylatorów, 3. Składników trunków krajowych, 4. Szynkarzy. 5. Rzeźników posiadających mięsiwa, i 6. Obywateli i wszystkich mieszkańców co do posiadanych na swą potrzebę mięsa i trunków, aby niezawodnie w dniu 19 Grudnia (1 Stycznia) 1864/5 r. o godzinie 7-ej z rana, nadesłali do urzędu tutejszego, albo wprost panu Dylion lub panu Łaski złożyli, jako nowym dzierżawcom, na papierze bez stempla, przez siebie podpisaną deklaracye, obejmującą gatunek i ilość posiadanych u siebie wszelkich obiektów podatkowi konsumpcyjnemu podległych, to jest: spirytusu, okowity i tęgość tej, araku, wódki słodkiej, szumówki, miodu, wiśniaku i. t. d. wykazując na garnce; zaś co do mięsa, bydlęcego, cielęcego, baraniego, wieprzowego, słoniny, sadła, szmalcu, wędlin i solonego i. t. d. wykazując na funty.
Nadmienia przytem, że niezłożenie deklaracyi, uważane będzie jakoby takowy z końcem roku 1864 nie znajdował się, a w przypadku następnie wykryty, podpadać będzie procesowi fiskalnemu.
w Łodzi dnia 7 (19) Grudnia 1864 r.
Kontroller Skarbowy: Danielewicz.
"

22.12.1864 | Urząd Skarbowy m. Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 131 | Zbiory WBP w Łodzi.

Natomiast w dniu 27.12.1864 plenipotent dzierżawcy - F. Zaydenstad odniósł się do nakazu Urzędu Skarbowego o składaniu z dniem 01.01.1865 deklaracji co do posiadania trunków i innych obiektów opłacie konsumpcyjnej przez ulegających.

OSTRZEŻENIE. Dzierżawcy dochodów konsumpcyjnych miasta Łodzi.

"Ponieważ Urząd Skarbowy tutejszego miasta w Ogłoszeniu Łódzkiem, nakazał składnikom, szynkarzom trunków wszystkim mieszkańcom złożenia z dniem 1 Stycznia 1865 r. Deklaracyj co do posiadania trunków i innych obiektów opłacie Konsumpcyjnej ulegających. Mam zaszczyt podać do wiadomości publicznej, iż nowy sposób tak co do spisania remanentu nie tylko że nie jest oparty na przepisach skarbowych, ani też na zwyczajach, ale nadto, deklarantów wprowadzić może w błąd, jeżeli į przy spisaniu, prawnego remanentu okazałoby się mniej lub więcej, to w takim razie staliby się odpowiedzialnymi za nierzetelne deklaracye. Chcąc więc zasłonić szanownych mieszkańców od nieprzyjemności, w celu tym jednocześnie z reklamacyą odniosłem się do Rządu Gubernialnego o uchylenie rozporządzenia Urzędu Skarbowego, jako bezzasadnie ogłoszonego.
Plenipotent Dzierżawcy
F. Zaydenstad.
"

27.12.1864 | Urząd Skarbowy m. Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 133 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Urząd Skarbowy w Łodzi.
  • Danielewicz - kontroler skarbowy.
  • Kupcy, szynkarze, rzeźnicy.
  • Zaydenstad F. plenipotent.

Treści pokrewne - losowo

Treści wg tags - losowo