niedziela 25 wrzesień 2022

Domy bez tabliczek pod groźbą egzekucji (23.12.1863) - których brak przez policmajstra policji dostrzeżone i ogłoszeniem ujawnione.

OGŁOSZENIE. - "Ponieważ na niektórych domach dostrzegłem brak tabliczek, jakie na froncie znajdować się powinny, z oznaczeniem Nr. i nazwiska właściciela, zatem polecam dopełnienia tego w dniach 8 pod egzekucyą.
Łódź dnia (2) 14 Grudnia 1863 r. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Kapitan Kaliński.
"

23.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863, Nr 7 | Zbiory WBP w Łodzi.

 

Powiązania z treścią.

  • Kapitan Jan Kaliński - policmajster m. Łodzi.
  • Właściciele Łódzkich domów.

Strony - treści podobne wg tagów.