niedziela 25 wrzesień 2022

Ewidencja ludności podróżującej i przyjezdnej do Łodzi (02.12.1863) - Właściciele, jak i utrzymujący domy w tym zajezdne, hotele, cukierni, traktierni, kawiarni, zakładów i handlu czy szynków ogłoszeniem policyjnym kapitana Kalińskiego - Policmajstra Miasta Łodzi w miejscowej gazecie po raz kolejny przypomniał o obowiązkach prowadzenia ksiąg meldunkowych, a wynikających z przepisów stanu wojennego oraz karach z takowych przepisów łamanie.

Ogłoszenie Policyjne kapitana Jana Kalińskiego o przekroczeniu przepisów Stanu Wojennego (1863).

"Policmajster Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości:
Pragnąc zasłonić Mieszkańców tutejszych od odpowiedzialności za przekroczenia przepisom Stanu Wojennego, - W ponowieniu tylokrotnie oznajmianych Rozporządzeń ogłaszam co następuje:
1) Utrzymujący Hotele i Domy Zajezdne, obowiązani są zaprowadzić u siebie książki meldunkowe Osób podróżujących, i takowe z dniem 1 Grudnia r. b. przedstawić do poświadczenia i opieczętowania Inspektorom Właściwyclı Cyrkułów, a ci następnie do Zarządu Policyi.
2) W książki takowe Właściciele Hoteli i Zajazdów mają zapisywać wszystkie Osoby zatrzymujące się u Nich, nie tylko na dłuższy, ale i chwilowy pobyt, z wymienieniem Nazwisk i Imion, Zatrudnienia, zkąd każda Osoba przybywa, i w jakim interesie, oraz gdzie wyjeżdża.
3) Każdego dnia wieczorem, książki te produkowane być Winny z pasportami Inspektorom Cyrkułowym, a następnego dnia z rana w Zarządzie mojem, gdzie jednocześnie i Osoby podróżujące meldować się zostają w obowiązku.
4) Gdyby jednak okazało się, ze Osoba podróżująca, bawi w złym zamiarze, to pomimo meldunku, Właściciel Hotelu lub Zajazdu podlegnie karze pieniężnej 15 procent od Rubla jednego, licząc od wartości jego Zakładu.
5) Utrzymujący Cukiernie, Traktyernie, Kawiarnie, Handle Win i.t.p. Zakłady, oraz Szynkarze trunków Krajowych, również obowiązani są zwracać ścisłą baczność, aby u nich niebyły zebrania Osób w złych zamiarach, gdyż w takim razie podlegną podobnej karze.
6) Właściciele Domów powinni zawsze prowadzić w porządku Księgi Ludności u nich zamieszkałej, to jest oddzielnie stałej, a oddzielnie za paszportami zostającej.
7) Oprócz tego Właściciele Domów obowiązani są śledzić swoich Lokatorów, aby pomiędzy niemi niebyło ukrywających się, bez paszportów, lub źle myślących ludzi, naruszających spokojność, - a gdyby o takich Osobach sami nie donieśli mnie lub Inspektorowi Cyrkułowemu, natenczas za odkryciem Policyi - Gospodarze Domów zapłacą karę pieniężną 15 procent od Rubla, w stosunku majątków, a nadto Domy ich przez Wojska zajęte zostaną.
Niezależnie od tego, jeżeli dostrzeżonemi będą tajemne zbierania pieniędzy, lub śpiewy zakazanych Hymnów, - i w takim razie winni podlegną podobnej karze.
Mam nadzieję, iż Mieszkańcy tutejsi, pojmą moje dążności, że pragnąc zasłonić ich od kar, i dla tego przypominając im powyższe przepisy, spodziewam się, że dołożą starania dla odwrócenia Skutków, smutne następstwa za sobą pociągających.
Łódź dnia 17. (24.) Listopada 1863. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Kapitan Kaliński.
"

02.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 Nr 1 (Zbiory WBP w Łodzi).

 

Powiązania z treścią ogłoszenia policyjnego.

  • Kapitan Jan Kaliński.
  • Właściciele domów, hoteli, zajazdów i szynków.
  • Utrzymujący hotele, Domy Zajezdne.
  • Utrzymujący cukiernie, Traktyernie, kawiarnie handel winami itp.
  • Cyrkuły, Inspektorzy Cyrkułów..
  • Zarząd Policji.

Strony - treści podobne wg tagów.