niedziela 25 wrzesień 2022

Kontrybucja za udział w buncie (20.01.1864) stosownie do reskryptu Naczelnika Wojennego miasta Lodzi i okolicy, a przez majora Kalińskiego ogłoszona.

Ogłoszenia policyjne.

"Stosownie do reskryptu Naczelnika Wojennego miasta Lodzi i okolicy z dnia (1) 13 Stycznia r.b. Nr. 1 opartego na rozporządzeniu władzy wyższej, zawiadamia mieszkańców tutejszego Miasta: że każdy dobrowolnie powróciwszy z bandy i zameldowawszy się władzy wojennej, otrzyma prawo powrócenia na miejsce swego poprzedniego zamieszkania, z tem warunkiem aby oddał broń, jeżeli takową posiada gdzie kolwiek zachowaną, i żeby mieszczanie lub włościanie tych miast i wsi, do których oni należą, założyli zaręczenie za nich - przytem nadmienia się, że ogół ten, jeżeli okaże się, że osoby za które oni poręczyli będą mieli na nowo udział w buncie, lub w ogólności naruszą w czem kolwiek prawy porządek, to na nich będzie nałożoną kontrybucya pieniężna, stosownie do ważności przestępstwa osoby uwolnionej - za poręczeniem, o ile pokaże się nie zasługujący tego uwolnienia.
w Łodzi d. (4) 16. Stycznia 1864 r.
POLICMAJSTR MIASTA ŁODZI:
Major Kaliński.
"

20.01.1864 | major Kaliński | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 6 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Kaliński Jan - policmajster m. Łodzi.