niedziela 25 wrzesień 2022

Korespondencja zagraniczna dozwolona (21.06.1864) z miasta Łodzi wg taryfy w późniejszym czasie mającej być przesłaną.

Ogłoszenie policyjne.

"Naczelnik Telegraficznego oddziału Warszawskiego zawiadomił, iż dozwoloną została korrespondencya zagraniczna ze stacyi miasta Łodzi - i zarazem nadmienił, iż Taryffa zagraniczna w krótce przesłaną zostanie.
O czem podaje się do wiadomości osób zainteresowanych.
w Łodzi dnia 9 (21) Czerwca 1864 r.
Major Kaliński.
"

21.06.1864 | major Kaliński | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 55 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Kaliński Jan - Policmajster m. Łodzi.