piątek 9 grudzień 2022

Księgi ludności w objęciach rozporządzeń m. in. w Łodzi (16.12.1863) a dotyczące nie tylko ludności stałej ale i czasowo zamieszkującej w mieście, a na właścicielach obowiązek prowadzenia zapisów meldunkowych.

Ogłoszenia policyjne.

"W następstwie wydanych już rozporządzeń, ogłasza się ro następuje:
1) Ponieważ księgi ludności na gruncie zaprowadzone, obejmować mają ludność stale i czasowo zamieszkałą, zatem właściciele domów nie powinni zapisywać w takowych osób na krótki czas przyjeżdzających za interessami, lecz winni objaśniać i dopilnować aby osoby te paszporta swoje okazywały w Cyrkułaclı i Zarządzie moim.
2) Mieszkańcy tutejsi biorący paszporta na wyjazd z miasta w własnych interessach, obowiązani za powrotem, składać takowe w moim Zarządzie, które w razie następnego wyjazdu, odebrać będą mieli prawo.
3) Osoby przybywające do Łodzi, których interessa wymagają kilkudniowego pobytu w mieście, obowiązani składać paszporta w moi zarządzie, w zamian za takowe, otrzymają bilety na czas pobytu.
4) Wiza paszportów osób przybyłych do Łodzi na dzień lub czas krótszy, służy tylko na 24 godzin. - W razie wiec gdyby interessantowi wypadło dtużej zabawić, powinien powtórnie zgłosić się do Zarządu, dla odnowienia takowej.
5) Jeżeliby osoba przybyła nie posiadała paszportu, lub była w takowy zaopatrzoną, lecz go nie złożyła w Zarządzie moim, w takim razie, za odkryciem Policyi, w pierwszym przypadku gospodarz zapłaci kary Rs. 25 a nie posiadający paszportu będzie aresztowany --- w drugim zaś, osoba przybyła podlegnie karze 10 rubli jak równie i ten, u kogo ta będzie przemieszkiwać.
6) Dla robotników pracujących w fabryce p. Gajer i Rudzie, oraz w osadzie Mania w innych zakładach wydane zostaną bilety na wolne przejście przez rogatki, wszakże gdyby bilet taki został utracony lub odstąpiony innej osobie, odpowiedzialnymi za to będą właściciele zakładów.
7) Wjazd do miasta osobom podróżującym, dozwalany jest przez całe noce. Wyjazd zaś z miasta tylko od go godziny 7ej z rana do godziny 8ej wieczorem.
W Łodzi d. (2) 14 Grudnia 1863 r.
POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI
Kapitan Kaliński.
"

16.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863, Nr 5 |Zbiory WBP w Łodzi.

 

Powiazania z tekstem.

  • Kapitan Jan Kaliński - Policmajster M. Łodzi.
  • Cyrkuły Łódzkie.