niedziela 25 wrzesień 2022

Kupcy Rosyjscy z przedłużonym pobytem w Łodzi (13.01.1864) - w urzędzie Łódzkiego policmajstra mogli uzyskać prolongatę pobytu.

Ogłoszenie policyjne.

"Policmajster Miasta Łodzi. - Jeżeliby któremu z kupców przybyłych z Cesarstwa Rossyjskiego do Łodzi, w interessach handlowych, wyexpirował paszport, a był w potrzebie zatrzymania się dłużej w mieście tutejszem, w takim razie za zgłoszeniem się do Zarządu mego może pozyskać prolongacyą, która następnie przy powrocie do Rossyi, poświadczoną zostanie z pojaśnieniem powodów przedłużenia pobytu. w Łodzi d. (27 Grudnia) 8. stycznia 1863/4 r. Major Kaliński."

13.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 4 | WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.
  • Kaliński Jan - major Policmajster Miasta Łodzi.
  • Kupcy Rosyjscy.