niedziela 25 wrzesień 2022

Mieszkańcy Łodzi stali i czasowi w rejestrze ksiąg (30.07.1864) w komunikacie Policmajstra M. Łodzi, z danymi liczbowymi z podziałem na ludność stałą i czasową wg wyznań religijnych.

Ogłoszenie. POLICMAJSTRA MIASTA ŁODZI. "Po dopełnieniu regulacji ksiąg i ludności i dokonanem obliczeniu, nastąpiło przekonanie, iż w mieście Łodzi znajduje się:"

 a) Stale zamieszkałych Mężczyzn Kobiet Łącznie Ogółem
1. Prawosławnych 5 2 7  
2. Katolików 5,912 6,601 12,513  
3. Ewangelików 6,075 7,235 13,310  
4. Żydów 2,919 3,069 5,988 31818
b) Za czasowemi paszportami zostających        
1. Z Cesarstwa Rosyjskiego 16   16  
2. Krajowców 2,695 2,204 4,899  
3. Zagranicznych 774 623 1,397 6,312
Razem 18369 19,734   38,130

"Z liczby tej znajduje się w szczególności:"

Ludności stałej

 w Cyrkule Prawosławnych Katolików Ewangelików Żydów
1   590 (M), 763 (K) 135 (M), 219 (K) 2502 (M), 2647 (K)
2 5 (M), 2 (K) 1785 (M), 1995 (K) 1978 (M), 2368 (K) 358 (M), 348 (K)
3    1784 (M), 1866 (K)  2266 (M), 2493  (K)  47 (M), 58 (K)
4   768 (M), 767 (K) 1128 (M), 1425  (K) 8 (M), 11 (K)
5   985 (M), 1210 (K) 568 (M), 730 (K) 4 (M), 5 (K)
Razem 5 (M), 2 )K) 5912 (M), 6601 (K) 6075 (M), 7235 (K) 2918 (M), 3069 (K)

Ludności czasowej

 w Cyrkule Prawosławnych Katolików Ewangelików Żydów
1   80 (M), 47 (K) 50 (M), 35 (K) 619 (M), 517 (K)
2   421 (M), 357 (K) 413 (M), 363 (K) 151 (M), 147 (K)
3   404 (M), 290 (K) 513 (M), 386 (K) 31 (M), 21 (K)
4   250 (M), 212 (K) 270 (M), 221 (K) 5 (M), 8 (K)
5   135 (M), 90 (K) 143 (M), 115 (K)  
Razem   1290 (M), 1014 (K) 1389 (M), 1120 (K) 806 (M), 693 (K)

Ogółem

 w Cyrkule  Ludność stała i czasowa (prawosławni, katolicy, ewangelicy, żydzi)
1 8,204 (M/K)
2 10,709 (M/K)
3 10,159 (M/K)
4 5,073 (M/K)
5 3,985 (M/K)
Razem 38,130 (M/K)

W dalszej części czytamy.

"Komunikując wykaz ten dla wiadomości mieszkańców miasta Łodzi, zarazem proszę wszystkich pp. właścicieli domów, aby księgi swe w ciągłym utrzymywali porządku i z całą akuratnością takowe prowadzili, aby niezaniedbywali meldunków przybyłych i ubyłych osób, a tem samem niedopuszczali zabałamuceń, któreby przeszkadzały dalszej kontroli ludności, i narażały ich na odpowiedzialność. w Łodzi dnia 17 (29) Lipca 1864 r. Major Kaliński."

30.07.1864 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 72 | Zbiory WBP w Łodzi.

 

Oznaczenie: M - Mężczyźni. K - Kobiety.

Strony - treści podobne wg tagów.