piątek 9 grudzień 2022

Nakazem urzędu miejsca usług i handlu oświetlić (12.12.1863), a takowymi w ujęciu w ogłoszeniu to zajazdy, handle win, traktyernie, kawiarnie i szynki trunków krajowych.

Ogłoszenia policyjne.

"Utrzymujący zajazdy, handle win, traktyernie, kawiarnie i szynkarze trunków krajowych, mieli, nakaz urządzenia przed swemi zakładami latarni, i oświetlania takowych porą wieczorną; chcąc jednak aby cel był osiągnięty, polecam wszystkim, urządzić takie latarnie, któreby dawały światło jasne, czyli aby nie były przyciemniane farbami, i aby na każdej latarni wypisany był wybrany Numer domu pod jakim zakład egzystuje.
W Łodzi d. (27. Listopada) 9. Grudnia 1863 r.
POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI:
Kapitan Kaliński.
"

12.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.

 

Powiązania z treścią.

  • Kapitan Karliński - Policmajster m. Łodzi.
  • Łódzkie zajazdy, handle win, traktyernie, kawiarnie i szynki trunków.