niedziela 25 wrzesień 2022

Paszporta zagraniczne z odciskiem pieczęci korpusu żandarmów (19.12.1863) dalszym ciągiem z tematów ogłoszeń Łódzkiego Policmajstra kapitana Kalińskiego.

OGŁOSZENIE. "W dalszym ciągu ogłoszeń w pismach publicznych aby wszystkie paszporta zagraniczne podpisane przez Dyrektora Głównego Komissyi Spraw Wewnętrznych J. W. Ostrowskiego, były przedstawione do Wydziału paszportowego dla poświadczenia podpisem J. W. Jenerał Majora Trepow, i wyciśnięcia pieczęci okręgu korpusu Zandarmów zarządzono:
Że osoby paszportami przez Dyrektora Głównego Spraw Wewnętrznych zaopatrzone, a na teraz za Granicą znajdujące się, mogą za takowemi tamże do ukończenia terminu w tymże oznaczonego pozostać i bez przeszkód do królestwa powrócić: gdyby jednakże komu wypadało przed expiracyą paszportu przybyć do kraju i wyrażone w tymże przejazdy nie były zużytkowane, w takim razie paszport ten już nadal służyć nie może i uważa się za niebyły. Zaś co do paszportów na podróże wewnątrz kraju wydawanych, Rada Administracyjna królestwa na posiedzeniu z dnia (27 Listopada) 9 Grudnia r. b. postanowiła, aby od dnia (1) 13 Grudnia r. b. używać do takowych papieru Stemplowego ceny dwa razy wyższej od ceny przepisami obowiązującemi oznaczonej to jest po kop. 16½. O czem zawiadamiam Mieszkańców tutejszych dla zastosowania się.
Łódź d. (5) 17 Grudnia 1863. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI Kapitan Kaliński.
"

19.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863, Nr 6 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  1. Kapitan Jan Kaliński Policmajster M. Łodzi.
  2. J. W. Ostrowski Dyrektor Głównej Komissyi Spraw Wewnętrznych.
  3. J. W. Jenerał Major Trepow.
  4. Rada Administracyjna Królestwa.

 

Strony - treści podobne wg tagów.