niedziela 25 wrzesień 2022

Paszporty dla przesiedleńców do Guberni Samarskiej (09.12.1863) na terenie Imperium Rosyjskiego ze stolicą w Samarze.

Ogłoszenie policyjne.

"Ponieważ pomiędzy mieszkańcami tutejszymi, którzy uzyskali pozwolenie, do przeniesienia się na mieszkanie do Cesarstwa Rosyjskiego, a mianowicie do Guberni Samarskiej; niektórzy z cudzoziemców, czasowo tu za paszportami przebywających, zgłaszają się do biura mego, o wyjednanie dla nich paszportów na powyższą podróż, oświadczam przeto; że na mocy Najwyżej udzielonego zezwolenia, co do przesiedlających się, postanowiono: że tylko mieszkańcy kraju tutejszego, mogą się przesiedlać do Cesarstwa, zaś cudzoziemcy czasowo tu przebywający, winni w pierw pozyskać na to, pozwolenie od swej zwierzchniej Władzy.
Łódź dnia (25. Listopada) 7 Grudnia 1863 r.
POLICMA.JSTER MIASTA ŁODZI:
Kapitan Kaliński.
"

09.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863, Nr 3 | Zbiory WBP w Lodzi.

 

Powiązania z treścią ogłoszenia policyjnego.

  • Kapitan Jan Kaliński - Policmajster m. Łodzi.
  • Gubernia Samarska.

Gubernia samarska - pisze pl.wikipedia.org. /1/.

"Gubernia samarska, ros. Самарская губерния – gubernia Imperium Rosyjskiego ze stolicą w Samarze. Utworzona 20 grudnia 1850?/ 1 stycznia 1851 ukazem Mikołaja I z 24 listopada?/ 6 grudnia 1850 z 3 ujezdów guberni orenburskiej, 2 ujezdów zawołżańskich guberni symbirskiej i 2 ujezdów zawołżańskich guberni saratowskiej. Gubernia graniczyła od północy z gubernią kazańską i ufijską, od wschodu z gubernią orenburską i obwodem uralskim, od południa z gubernią astrachańską, od zachodu z gubernią symbirską i gubernią saratowską, oddzielonymi od niej Wołgą. Powierzchnia guberni wynosiła w 1897 – 155 580 km² (136 713,5 wiorst²). Gubernia w początkach XX wieku była podzielona na 7 ujezdów."

Strony - treści podobne wg tagów.