niedziela 25 wrzesień 2022

Paszporty legalną legitymacją dla przebywających (30.12.1863) - w m. Łodzi, i odnowieniu ważności paszportów w tym emigracyjnych.

Ogłoszenia policyjne. - "Tylokrotnie ogłaszane przepisy, że nikt bez legitymacyi nie może pozostawać w mieście Łodzi, stosują się i do cudzoziemców, za paszportami przebywających,- tym czasem wielu z pomiędzy tych, pomimo że im paszporta wyexpirowały, nie starają się o odnowienie takowych, lub prolongacyą. Ostrzegam zatem, że jeżeli w dniach 14 nie zaopatrzą się w legitymacyą legalną, narażeni będą na skutki przepisów policyjnych, a przetrzymujący ich gospodarze zapłacą karę pieniężną po Rbl. 25. Przytem informuję cudzoziemców, pragnących osiedlić się w mieście Łodzi, iż każdy z nich, który zechce pozostać tutejszym mieszkańcem, powinien przedzewszystkiem postarać się o świadectwo prowadzenia się z kraju rodzinnego, że dopiero gdy takowe złoży w biórze mojem, przy stosownej deklaracyi, może być przedstawiony Władzy Wyższej po zatwierdzenie świadectwa akceptacyjnego, na mocy którego paszport emigracyjny, i następnie zyskać upoważnienie do zapisania go w księgę ludności stałej. Łódź dnia (16) 28 Grudnia 1863r. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Kapitan Kaliński."

30.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863, Nr 8 | Zbiory WBP w Łodzi.

 

Powiązania z treścią.

  • Kapitan Kaliński Jan - policmajster m. Łodzi.

 

Strony - treści podobne wg tagów.