niedziela 25 wrzesień 2022

Raport z funduszy Szkoły Powiatowej w Łodzi 1862-1864 (09.04.1864) zamieszczony przez X. G. Manitiusa w miejscowej gazecie.

Sprawozdanie z obrotu funduszów na utrzymanie bidnych uczniów w Szkole Powiatowej w Łodzi w latach 1862,63 i 64.

"W upłynionym roku Szkolnym kilku tutejszych mieszkańców postanowiło przyjść ubogiej młodzieży w pomoc przez podanie środków kształcenia się na pożytecznych członków społeczeństwa: rzucona myśl znalazła poparcie, tak że z początkiem roku szkolnego 1862-63 można było 13 uczniów, mianowicie 7 wyznania katolickiego a 6 wyznania ewangelickiego, na rzeczone stypendjum przyjąć, postanowiwszy opłacać za nich stosownie do potrzeby i posiadanych środków wpis szkolnego, sprawić książki i materyalia piśmienne a najbiedniejszym odzież. Ustanowiona Opieka, wywiązując się z przyjętego na się obowiązku, podaje niniejszem z obrotu zebranych funduszów sprawozdanie, dziękując w imieniu biednych uczniów, wszystkim szlachetnym uczestnikom.
Wpłynęło na rok szkolny 1862-63 od 18 uczestników Rs. 411 kop. 60 mianowicie: od J. P. Rs. 60, C. Reimmann Rs. 15, H. Barthels Rs. 12, Fr. Moes 30, X. G. M. Rs. 15, C. J. Mewrckens Rs. 25, L. Fessler Rs. 15, L. Geyer Rs. 1 kop. 60, J. Peters Rs. 20, C. Schejbler Rs. 50, Szerczynskiego Rs. 15, X. Nowickiego Rs. 3, X. Jakubowicz Rs. 45, M. Leinweber Rs. 30, T. Grohmann Rs. 25, Ed. Krusche Rs. 15, Fr. Sudry Rs. 10, C. W. Gehlig Rs. 25.
Wydano w roku szkolnym 1862063.
a) Dla siedmiu uczniów wyznania katolickiego, nad któremi nadzór i opieka powierzoną została miejscowemu X. Proboszczowi:
1) wpis szkolnego ... Rs. 56 kop.
2) Na książki i materyalia pismienne ... Rs. 34 kop. 55.
3) Na odzież ... Rs. 78 kop. 35.
Razem Rs. 168 kop. 90.
b) Dla sześciu uczniów wyznania ewangelickiego, nad któremi nadzór i opieka powierzoną została miejscowemu X. Pastorowi.
1) Wpis szkolnego ... Rs. 48.
2) Na książki i materyalia piśmienne ... Rs. 43 kop. 39.
3) Na odzież ... Rs. 36 kop. 85.
Razem Rs. 128 kop. 24.
W roku szkolnym 1863-64.
c) Dla sześciu uczniów wyznania ewangelickiego:
1) Wpis szkolnego ... Rs. 48.
2) Na książki i materyalia piśmienne ... Rs. 28 kop. 49½.
3) Na odzież dopłacono do funduszu dla biednych uczniów przez władzę Szkolną przeznaczonego ... Rs. 4 kop. 12½.
Razem Rs. 80 kop. 62.
d) Dla uczniów wyznania katolickiego pobrano przez Opiekuna bez złożenia dotąd szczegółowego Rachunku ... Rs. 30.
w ogóle wydano Rs. 407 kop. 76.
Bilans:
Wpłynęło gotówką Rs. 411 kop. 60.
Wydano gotówką Rs. 407 kop. 76.
Zostaje Remanentu Rs. 3 kop. 84.
w Łodzi d. (19) 31 Marca 1864.
X. G. Manitius.
"

09.04.1864 | X. G. Manitius | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 28 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Urząd Pocztowy w Łodzi.
  • Osoby: Jan Petersilge, C. Reimmann, H. Barthels, Fr. Moes, X. G. Manitius, C. J. Mewrckens, L. Fessler, L. Geyer, J. Peters, C. Scheibler, Szerczynski, Nowicki, X. Jakubowicz, M. Leinweber, T. Grohmann, Ed. Krusche, Fr. Sudry, C. W. Gehlig.