niedziela 25 wrzesień 2022

Służący bez należytych w obowiązku dowodów (13.01.1864) - zdaniem Łódzkiego Policmajstra zmuszony wydać ostrzeżenie do przetrzymujących i służby o kontroli posiadania książeczek służbowych.

Ostrzeżenie Policyjne.

"Pomimo że Inspektorowie Policyi posiadają już książeczki służbowe, dotąd jednak bardzo mało zgłosiło się służących po takowe. Uważając zatem, że wielu z mieszkańców tutejszych, a szczególnie starozakonni, przyjmujących służących bez należytych dowodów, widocznie stawiają mi przeszkodę do utrzymania Kontrolli; - zmuszony jestem ostrzedz ostatecznie: że tak przetrzymujący służących bez legitymacyi i książeczek, jako i służący, weszli do obowiązków, nieopatrzeni w takowe - bez wyjątku karani będą. - W krótce bowiem odbytą zostanie rewizya, z uwagą zarazem i na to, czy wszyscy służący mają świadectwa z obowiązków po dzień 1 Stycznia 1864 r. a mianowicie ci którzy w tym czasie zmienili miejsca. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Major Kaliński."

13.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.
  • Kaliński Jan - major Policmajster Miasta Łodzi.
  • Starozakonni.
  • Służba mieszkańcom.

Strony - treści podobne wg tagów.