piątek 9 grudzień 2022

Stan ludności m. Łodzi wg wyznania (31.12.1864) - w liczbie ogólnej wynosił 40319 w tym mężczyzn - 19467 i kobiet - 20852. Więcej w informacji łódzkiego policmajstra w miejscowej gazecie.

Policmajster miasta Łodzi.

"Wedle dopełnionego obliczenia stan ludności w mieście tutejszem okazał się następujący:
1) Prawosławnych, 4 [M], 4 [K], razem 8.
2) Katolików, 6207 [M], 6898 [K], razem 13,105.
3) Ewangelików, 6360 [M], 7521 [K], razem 13,881.
4) Starozakonnych, 3222 [M], 3317 [K], razem 6.539.
Razem 15793 [M], 17740 [K], razem 33,533.
Oprócz tego pozostaje za czasowemi pasportami przebywających:
1) Prawosławnych, 3 [M], 1 [K], razem 4.
2) Katolików i Ewangelików, 2711 [M], 2147 [K], razem 1858.
3) Starozakonnych, 960 [M], 964 [K], razem 1924.
Ogółem 19467 [M], 20852 [K], razem 40319.
W ciągu zatem od włącznie miesiąca Sierpnia przybyło ludności 2189 osób.
w Łodzi dnia 19 (31) Grudnia 1864 r.
Major Kaliński.
"

31.12.1864 | Policmajster miasta Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 135 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Kaliński Jan policmajster m. Łodzi.
  • Statystyka ludności m. Łodzi.

Oznaczenie.
[M] - Mężczyźni; [K] - Kobiety.