sobota 10 grudzień 2022

Szynk Frydrycha Zechlina miejscem gorszącej sceny (18.10.1864) - przez nietrzeźwych gości tuż po zakazanej godzinie, i za przykład posłużyła łódzkiemu policmajstrowi by przypomnieć właścicielom zakładów publicznych o stosowaniu przepisów obowiązujących.

Policmajster miasta Łodzi.

"W dniu 27 września (9 października) r.b. w szynku Frydrycha Zechlina w cyrkule 5, miało miejsc gorszące zajście; dozorca tegoż cyrkułu spełniając swój obowiązek służbowy, przybył do wspomnianego szynku i widząc tam gości po zakazanej godzinie w stanie mniej więcej opitym, wezwał tychże, aby zastosowali się do przepisów, i opuściwszy szynk bezzwłocznie udali się do swych domów na spoczynek. Wezwanie to jakkolwiek grzecznie było uczynione, oburzyło jednakże obecnych, i nie tylko że niebyli mu powolnymi ale jeszcze dopuścili się obelg i wszczęli awanturę. Gospodarz zaś już raz winy, że sam nie starał się przypomnieć gościom zakazaną godzinę, powtórnie wykroczył, dopuszczając się poduszczeń do awantury swoich na w pół pijanych gości względem sługi policyjnego.
Podobne postąpienie uległo karze zaregulowanej do szynkarza Zechlin w stosunku rs. 10, a do kolonisty z nowego Rokicia Józefa Dreiling rs. 3, jako głównie winnych.
Nadto szynkarzowi zapowiedziano, że w razie wznowienia się podobnej awantury, szynk będzie miał zamknięty i nigdy już nie wróci do prawa posiadania konsensu na takowy gdziekolwiek w kraju.
O czem podając do powszechnej wiadomości, proszę właścicieli zakładów publicznych I-go i II-go rzędu, ściślejszem zastosowaniem się do przepisów i okazywaniem poszanowania dla ludzi przypominających takowe z ramienia władzy, uwolnić mnie od podobnie surowych środków na przyszłość.
w Łodzi d. 5 (17) Października 1864 r.
Major Kaliński.
"

18.10.1864 | Policmajster miasta Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 105 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.