niedziela 25 wrzesień 2022

Usługi korespondencyjne międzymiastowe w Łodzi (29.12.1864) - do Rokicin, Kalisza czy Kutna.

URZĄD POCZTOWY W ŁODZI.

"Zawiadamia, że poczty z Łodzi odchodzą: do Kalisza o godzinie 10 przed południem; do Rokicin, na drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńską, o godzinie 2 minucie 50 z południa. Przez Łęczycę i Kutno, na drogę żelazną Warszawsko-Bydgoską, o godzinie 6 minucie 30 wieczorem.
Korrespondencya na poczty te przyjmuje się w godzinach biórowych, to jest: od 9 rano do 12 w południe i od 2 z południa do 6 wieczorem.
Listy, najpóźniej na godzinę przed czasem odejścia poczty, oddawane być winny, ze skrzynek zaś w mieście urządzonych, trzy razy dziennie, to jest: o 9 rano, o 12 minucie 30 w południe i o 6 wieczorem są przynoszone, ze skrzynki przed domem pocztowym znajdującej się, pół godziny przed odejściem poczty ostatni raz wyjmują się.
"

29.12.1864 | Urząd Poczty w Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 134 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Urząd Pocztowy w Łodzi.
  • Kolej żelazna Warszawsko-Wiedeńska.
  • Kolej żelazna Warszawsko-Bydgoska.
  • Rokiciny.
  • Kalisz.
  • Kutno.