piątek 9 grudzień 2022

Wieczór dobroczynności na rzecz Szpitala św. Aleksandra (14.06.1864) - poprzez urządzenie wieczoru muzycznego z udziałem koncertującego w Łodzi wiolonczelisty - Stanisława Thalgrüna.

"Szpital S-go Aleksandra w Łodzi, pomimo znacznej ludności miasta i doznawanej zewsząd opieki, nie posiada jednakże odpowiednich zasobów do swej egzystencyi. Wydatki bowiem szpitalne, pomimo dobrze zaprowadzonej administracyi, przez Radę opiekuńczą, przewyższają znacznie dochody, a przez to Rada nietylko, że nie może wywiązać się godnie z swych zadań względem społeczeństwa, odpowiednio do życzeń, ale nawet niemoże wystarczyć na potrzeby miejscowe i zapewnić chorym koniecznej wygody.
Dowiedziawszy się o tem JW. Baronowa von Broemsen chcąc przyjść w pomoc Szpitalowi, postanowiła urządzić, koncert w przyszły czwartek dnia 4 (16) Czerwca r. b. na korzyść takowego i wezwawszy bawiącego tu artystę p. Thalgrün, jako też i miejscowych amatorów muzyki, którzy ze względu na tak pięknie pomyślany cel i zaszczytne zaproszenie, z ochotą oświadczyli swą gotowość w daniu muzykalnego wieczoru dla publiczności, i zarazem przedstawili program takowego, który uzyskał zatwierdzenie JW. Baronowej. Spodziewać się należy, że i publiczność również oceni tak szlachetną dążność i chętnem rozkupieniem biletów na rzeczony koncert dowiedzie swego współczucia dla cierpiącej ludzkości.
"

14.06.1864 | Szpital św. Aleksandra | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 52 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

Szpital św. Aleksandra w Łodzi.
Broemsen von (baronowa).
Thalgrün Stanisław.
Koncerty muzyczne amatorskie w Łodzi.