sobota 10 grudzień 2022

Zakaz wsparcia band Polskich buntowników (19.12.1863) - Rozporządzeniem Naczelnika Wojennego oddziału Kaliskiego.

Ogłoszenia policyjne.

Policmajster miasta Łodzi. Kommunikuje dla wiadomości mieszkańcom rozporządzenie Naczelnika Wojennego oddziału Kaliskiego. Tłumaczenie z Rossyjskiego.

"Kopjia reskryptu Naczelnika Wojennego Oddziału Kaliskiego, do Częściowego Naczelnika Wojennego Powiatu Łęczyckiego z dnia 31. Października (n. s.) r.b. Nr .7462.
Dopełniwszy osobiście objazd powierzonego mi Oddziału Przekonałem się, że nie masz znaczniejszych band Polskich buntowników, a jeżeli pokazują się jeszcze bandy, to mało znaczące, złożone tylko z tak nazwanych żandarmów, którzy podróżują na podwodach zarządzonych po największej części, w miastach i miasteczkach, przez Burmistrzów, a we wsiach przez Wójtów Gmin.
W skutek tego polecam W. Panu, najsurowiej zakazać Burmistrzom i Wójtom Gmin, powierzonego Mu Powiatu, dostarczać na żądanie Polskich buntowników podwód albo koni, oznajmiwszy im, że jeżeli na przyszłość będą dostarczać podwody lub konie buntownikom, to oprócz pozbawienia ich posad jakie zajmują oddawani będą po Sąd Wojenny.
Na mieszkańców zaś miast i wsi, którzy dawać będą podwody lub konie, nałożona będzie na każdy raz pieniężna kontrybucya, gdyż ci jako mogący uzbroić się w narzędzia domowe, jako to: w kosy, widły, laski i. t. p. mogą sami z pośpiechem odeprzeć a nawet zatrzymywać tak małe chociaż uzbrojone bandy.
Urządzenie uzbrojonej w podobny sposób wiejskiej i miejskiej straży, wkłada się obowiązek na Burmistrzów i Wójtów Gmin.
Wszyscy zatrzymani Polscy buntownicy powinni być dostawieni do najbliższego Naczelnika Wojennego. Jeżeli zaś w obecnym czasie u kogo bądź z obywateli powierzonego W. Panu, Powiatu znajdują się podwody, konie i w ogólności wszystko co tylko może stanowić własność buntowników, to zobowiązać te osoby, aby wszystkie rzeczy, były dostawione jak najspieszniej Wojennym Naczelnikom, pod osobistą odpowiedzialnością za nie wykonanie.
Za zgodność: Sztabs-Kapitan (podpisano) Alexandrowicz.
Za zgodność tłumaczenia: Sekretarz Powiatu Wyżykowski.
Łódź dnia (2) 14 Grudnia 1863 r. Kapitan Kaliński.
"

19.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863, Nr 6 | Zbiory WBP w Łódź.

 

Powiązania z treścią.

  • Kapitan Jan Kaliński - Policmajster M. Łodzi.
  • Wyżykowski - Sekretarz Powiatu.
  • Aleksandrowicz - Sztabs-Kapitan.