sobota 28 maj 2022

Wspomnienia z Getta Łódzkiego. Moje życie w Litzmannstadt - dziennik Sary Sznek-Bosak [Sara Jakubowska]. Publikacja ukazała się w roku 2000 w serii Judaica. Wydawcą jest Oficyna Bibliofilów ul. Bolesława 13, Łódź.

Sara Sznek-Bosak zd. Jakubowska - urodziła się w Izbicy Kujawskiej. W roku 1935 jako mężatka do Łodzi przybyła. Przeżyła w Getcie Łódzkim, skąd w sierpniu roku 1944 została wywieziona do Oświęcimia, skąd następnie do Buchenwaldu, a następnie do Magdeburga. Po wyzwoleniu powróciła do Łodzi, w której ukończyła Akademię Medyczną (1959), pracowała jako neurolog w Szpitalu im. Barlickiego na Oddziale prof. E. Hermana. W roku 1964 wyjechała do Izraela.

Spis treści.

3-19 . Wspomnienia.
19. Powtórne spotkanie z Hansem Biebowem.

Dodatkowe informacje.

Wspomnienia z Getta Łódzkiego 2000Tytuł. Wspomnienia z Getta Łódzkiego.
Podtytuł. Moje życie w Litzmannstadt.
Autor. Sara Sznek-Bosak (Sara Jakubowska).
Wydawca. Oficyna Bibliofilów ul. Bolesława 13, Łódź.
Miejsce wydania. Łódź.
Rok wydania. 2000.
Wydanie w serii. Judaica.
Język. polski.
Ilość stron. 24.
Projekt okładki. Zbigniew Janeczek.
Korekta. Teresa Stępień.
Skład. Oficyna Bibliofilów ul. Bolesława 13, Łódź.
Druk. Oficyna Bibliofilów ul. Bolesława 13, Łódź.
Oprawa. Oficyna Bibliofilów ul. Bolesława 13, Łódź.
Typ. historia Litzmannstadt, historia Getta Łódzkiego, dziennik, wspomnienia.
Copyright by Sara Bosak and Ofizyna Bibliofilów.
ISBN. 83-87522-86-2.

Strony - treści pokrewne.