sobota 28 maj 2022

Żołnierze Armii "Łódź". Chwała i pamięć - publikacja książkowa poświęcona Łodzi i pierwszym dniom września 1939 roku i obrony Łodzi przez Armię "Łódź". Publikację wydał Urząd Miasta Łodzi w roku 2010 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione), autorstwa Tadeusza Zbigniewa Bogaleckiego. Publikacja poza interesującą treścią, jest bogato ilustrowana planami i zdjęciami.

Ilustracje.

 • Postacie: Gen. dyw. Juliusz Rommel Dowódca Armi "Łódź"; Gen. bryg. Wiktor Thommee Grupy Operacyjnej "Piotrków"; Geb. bryg. Franciszek Dindorf-Ankowicz Dowódca grupy operacyjnej Armii "Łódź"; Ppłk. Wincenty Kurek Dowódca 28 Pułku Strzelców Kaniowskich' Kapral Henryk Skonieczny Podoficer 28 pSK do 27.09.1939 r.
 • Cmentarze: Cmentarz żołnierzy Grupy Operacyjnej gen. Dindorfa-Ankowicza (Glinno k. Warty).
 • Mogiły: Zbiorowa mogiła 36 żołnierzy 28 pSK poległych 4-5.09.1939 r. (Glinno k. Warty).
 • Schrony: Betonowy schron bojowy - gniazdo ckm 28 pSK (Glinno k. Warty).
 • Kwatery: Kwatera poległych żołnierzy Sztabu Armii "Łódź" (Cmentarz św. Rocha ul. Zgierska 141, Łódź); Kwatera poległych lotników Armii "Łódź" (Cmentarz Wojskowy u zbiegu al. Palki Grzegorza i ul. Wojska Polskiego, Łódź).
 • Pałace: Pałac Heinzla. Siedziba Sztabu Armii "Łódź" d0 06.09.1939 r. (Park Julianowski, Łódź).
 • Tablice: Tablica upamiętniająca żołnierzy Sztabu Armii "Łódź" poległych w dniu 06.09.1939 r. (Park Julianowski, Łódź - w miejscu dawnego Pałacu Heinzla).
 • Pomniki: Pomnik Chwały Żołnierzy Armii "Łódź" (Park Julianowski, od strony ul. Północna, Łódź).

 Spis treści.

 • XX. Spis treści.
 • 6. I. Utworzenie i działania bojowe Armii "Łódź".
 • 21. II. Walki "Pułku Dzieci Łodzi" we wrześniu 1939 roku.
 • 25. III. Obrona bazy Łódzkiej Armii "Łódź".
 • 32. IV. Formy upamiętnienia chwały żołnierzy Armii "Łódź".
 • 35. Podstawowa literatura.
 • 36. Wykaz skrótów.
 • 37. Spis załączników.
 • 39. Załączniki.

Mapy.

 • 1. Działania bojowe Armii "Łódź" w dniach 1-3.09.1939 r. i rozmieszczenie jej związków taktycznych na głównej pozycji obronnej.
 • 2. Odwrót Armii "Łódź" (od 6.09.1939 r.).
 • 3. Szlak bojowy 28, 30 i 31 p SK we wrześniu 1939 r.
 • 4. Ugrupowanie bojowe GO gen. Yhommee w obronie twierdzy Modlin (14-18.IX.1939 r.).

Dodatkowe informacje.

Żołnierze Arnii Łódź. Chwała i pamięć 2010Tytuł publikacji. Żołnierze Armii "Łódź". Chwała i pamięć.
Wydawca. Urząd Miasta Łodzi - Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej ul. Piotrkowska 104, Łódź.
Autor. Tadeusz Zbigniew Bogalecki.
Miejsce i rok wydania. Łódź, 2010.
Nr wydania. drugie (poprawione i uzupełnione).
Opracowanie graficzne. Sebastian Zaborowski.
Skład. Sebastian Zaborowski.
Korekta. Beata Woźniak.
Ilość stron. 40.
Patronat honorowy. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.
Typ. książka, II wojna światowa, historia Łodzi.
© Tadeusz Zbigniew Bogalecki.

Strony - treści podobne wg tagów.