środa 29 czerwiec 2022

Księgi ludności, paszporty, wizy w Łodzi (1863) - Ogłoszenie Policmajstra m. Łodzi z dn. 14.12.1863 w sprawie obowiązków prawnych związanych z pobytem stałym i czasowym mieszkańców m. Łodzi oraz osób wyjeżdżających i przyjeżdżających do miasta.

16.12.1863. W następstwie rozporządzeń do mieszkańców m. Łodzi, do osób przybywających do miasta, Policmajster m. Łodzi kapitan Karliński w miejscowej gazecie zamieścił ogłoszenie, co do treści związanych z księgami ludności na stałe i czasowe przebywanie w m. Łodzi, z posiadaniem paszportu związanego z wyjazdem lub jego składaniem przybywając do miasta czy o posiadaniu wiz wjazdowych. Nadto treść odnosiła się do robotników pracujących w Fabryce Gajera oraz w osadzie Mania [1].

Źródło.
[1]. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 16.12.1863 nr 5; Zbiory WBP w Łodzi.

Księgi ludności paszporty wizy w Łodzi 16.12.1863Foto. Pełna treść ogłoszenia kapitana Kalińskiego z dnia 14.12.1863 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 16.12.1863 nr 5; Zbiory WBP w Łodzi [1].

Strony - treści pokrewne.