środa 29 czerwiec 2022

Łowiectwo i myśliwy w przepisach XIX w. - o czym pisała i donosiła ówczesna miejscowa prasa oraz treści z publikacji poświęconej historii miasta Łodzi.

Z prasy Łódzkiej - rok 1864 m. in.

  • Zakaz dla myśliwych 06.02.1864.
    "OSTRZEŻENIE. Zawiadamiając P.P. myśliwych z miasta Łodzi i okolicy, że tak na gruntach jako i lasach do Dóbr Widzewskich należących, bez szczegółowego pozwolenia mojego, polować nie wolno, ostrzegam zarazem, że w razie naruszenia w przyszłości praw cudzej własności, na drodze sądowej dochodzić będę ukarania samowolności. Widzew, d. 2. Lutego 1864r. Kr. Rotkiewicz." /1/

 Źródło.
/1/. Zakaz dla myśliwych 06.02.1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 06.02.1864 nr 11, zbiory WBP w Łodzi.

Strony - treści pokrewne.