środa 29 czerwiec 2022

Spekulanci żywności w Łodzi dawnej w roku 1863 w doniesieniach miejscowej gazety Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger.

Spekulanci żywności w Łodzi 1863

Spekulanci żywności w mieście Łodzi.
Stali się bohaterami ostrzeżenia kapitana Kalińskiego - Policmajstra Miasta Łodzi w grudniu 1863 roku, którzy to, jak czytamy "Pomimo tylokrotnych zakazów...", zostali ostrzeżeni o nałożeniu kary pieniężnej w kwocie 5 Rubl. wg art. 675 Ustawy Gminnej. - źródło: Spekulanci żywności w mieście Łodzi. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 02.12.1863 nr 1; Zbiory WBP w Łodzi.

Proceder fałszywych miar i wag 19.12.1863

Proceder fałszywych miar i wag 19.12.1863.
Procederzyści tacy, jak handlarze, rzeźnicy i piekarze pisemnym ogłoszeniem kapitana Kalińskiego - Policmajstra Miasta Łodzi, zostali ostrzeżeni karami pieniężnymi, aresztem lub utratą prawa do prowadzenia handlu - zgodnie z artykułem 871 kodeksu kar głównych i poprawczych, a dokładnie za używanie fałszywych miar i wag pozbawionych urzędowej cechy - źródło: Proceder fałszywych miar i wag, Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger (7) 19.12.1863 nr 6 - Zbiory WBP w Łodzi.

Strony - treści pokrewne.