środa 29 czerwiec 2022

Taksa wiktuałów żywności w 1863  - w grudniu 1863 roku Kapitan Kaliński - Policmajster miasta Łodzi zawiadomił w Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger, mieszkańców m. Łodzi o taksie wiktuałów na produkty żywnościowe w tym na mięso koszerne na miesiąc grudzień 1863 roku.

Taksa wiktuałów 12.1863Miarą wagi był funt i kwarta a walutą kopiejka. I tak np. 1 funt mięsa wołowego kosztował 7 kop. a mięso ze szpondrem 9 kop. Za 1 funt chleb żytniego z mąki pośledniej trzeba było zapłacić 13 kop., za kwartę mąki pszennej 33 kop. i 2 kop. za kwartę mąki żytniej. Funt wołowiny koszerny kosztował 8 kop. i tyle samo trzeba było zapłacić za funt cielęciny koszerny. Zawiadamiający jednocześnie skierował ostrzeżenie do rzeźników, piekarzy i handlarzy, iż ci nie stosując się do ogłoszonych cen będą pociągani do odpowiedzialności na złożone zażalenie o ukaranie.

 1. Taksa wiktuałów w grudniu 1963 roku.
  Ceny produktów mięsnych za 1 funt wynosiły: wołowe - 7 kop., krowie - 6 kop., cielęce - 7 kop., ze szpondrem - 9 kop., bez szpondru - 8 kop.
 2. Taksa za pieczywo.
  Ceny pieczywa wynosiły: za 1/2 funta bułki z mąki pszennej - 14 zł. a za 3 funty - 84 zł., za 1/2 funta placka solonego - 12 zł.. Za 1 funt: chleba pytlowego z mąki parowej - 2 1/4 kop., chleba żytniego z mąki pośledniej - 1 3/4, chleba razowego - 1 1/2.
 3. Taksa na wyroby mączne i kaszę.
  Ceny za kwartę wyrobów mącznych i kasz wynosiły, i tak za kaszę jęczmienną - 2 1/2 kop., kaszę tatarczaną - 3 1/2 kop., mąkę pszenną - 3 1/4 kop. i za mąkę żytnią - 2 kop.
 4. Taksa mięsa koszernego w grudniu 1963 roku.
  Za 1 funt wołowiny trzeba było zapłacić 8 kop. i tyle samo za 1 funt cielęciny.

Taksa mięsa koszernego 12.1863Źródło treści / foto:.
Taksa wiktuałów żywności w 1863 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 2 - Zbiory WBP w Łodzi.
Taksa wiktuałów 12.1863, foto: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 2 - Zbiory WBP w Łodzi.
Taksa wiktuałów mięsa koszernego 12.1863, foto: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 4 - Zbiory WBP w Łodzi.