środa 29 czerwiec 2022

Wyrobów własnych cechowanie (05.12.1863) - Podrabianie cudzych znaków i cech towarowych było niczym nowym nawet w roku 1863 w m. Łodzi, o czym Policmajster m. Łodzi kapitan Kaliński w prasie miejscowej (05.12.1863) zamieścił ostrzeżenie policyjne pisząc m. in.

"Przy dochodzeniu towarów defraudowanych, jakie w tych dniach zostały zakwestionowane - dostrzegłem, że fabrykanci tutejsi zaniedbują, zaopatrywania wyrobów swych, właściwą cechą". [1].

Ostrzeżenie policyjne nie ominęło wspomnienia o prawnych konsekwencjach wynikających z art. 893 K.K.G. i Popr. m. in.

"Przyczem wypada mi donieść, że wedle Art. 892 K.K.G. i Popr - kto podrobi cudze znaki lub cechy, przykładane z upoważnienia Rządu, na wyrobach rękodzielni lub Fabryk, ten oprócz wynagrodzenia zarządzonych przez to strat ulegnie:...". [1].

Wyrobów własnych cechowanie 05.12.1863Wyrobów własnych cechowanie. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2; Zbiory WBP w Lodzi.

Źródło.

  1. [1]. Wyrobów własnych cechowanie. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2; Zbiory WBP w Lodzi.

Strony - treści pokrewne.