sobota 13 sierpień 2022

Fabriksring - to niemiecka nazwa Łódzkiego rynku pod dawną  Rynek Fabryczny, a obecnie pn. Plac Katedralny im. Jana Pawła II.

Kalendarium m. in.

  1. 1853. Fabriksring - niemiecka dawna nazwa rynku (pol. Rynek Fabryczny. Nazwa rynku występuje na mapie pt. Plan miasta Łodzi z 1853 r., autora Seweryna Olszczyńskiego (1801-1876), zamieszczonej przez Oskara Flatta - autor książki pt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami (Warszawa, 1853). Umiejscowienie rynku na planie oznaczono Nr 3.

Rynek Fabryczny mapa 1853Rynek Fabryczny mapa 1853 - fragment map - Opis miasta Łodzi, aut. Oskar Flatt.

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Fabriksring.
Nazwa dawna. Rynek Fabryczny.
Nazwa obecna. Plac Katedralny im. Jana Pawła II.
Okres. ...-1915; 1918-1940; 1945-...;
Rejon. Łódź.