poniedziałek 4 grudzień 2023

Skład Wódek, Araków i Spirytusów destylarnia Widzewska mieścił się w Domu Dobrzyńskiego m. in. w roku 1864.

Z prasy łódzkiej m. in.

02.01.1864. SKŁAD WÓDEK, ARAKÓW I SPIRYTUSÓW – „z destyllarni Widzewskiej w domu P. Dobrzyńskiego w rynku nowego miasta zawiadamia, że garniec okowity anyżowej sprzedawać będzie włącznie z opłatą podatkową po Złp. 6 gr. 15. Co do innych trunków, drukowane cenniki, stemplem fabryki opatrzone, znajdują się w składzie i na żądanie Interessentom udzielane będą. W razie zmiany ceny, szan: publiczność przez niniejsze pismo zawiadomioną zostanie.
 
źródło: 02.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 1 | Zbiory WBP w Łodzi.