sobota 13 sierpień 2022

Archiwum Państwowe w Łodzi - instytucja państwowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Archiwum Państwowe w Łodzi posiada Oddział w Sieradzu. [1].

Działalność wydawnicza w latach m. in.:

  1. 2009. Bitewnik Łódzki 1914 nr 1 z 08.2009.
  2. 2019. Bitewnik Łódzki 1914 nr 13 z 10.2019.