sobota 28 maj 2022

Urzędnicy miasta Łodzi w latach 1470-1945. Oto lista burmistrzów, nadburmistrzów, pruskich królewsko-policyjnych burmistrzów, Zastępców i p.o. burmistrza, nadburmistrzów, Komisarze rządowi i m. Łodzi, Prezydenci,, tymczasowi i p.o. Prezydenta, wice Prezydenci - miasta Łodzi w latach XV-XIX wieku, do lat 40. XX wieku.

Lista burmistrzów, nadburmistrzów, pruskich królewsko-policyjnych burmistrzów, z-ców burmistrza, p.o. burmistrza oraz nadburmistrzów - miasta Łodzi w latach XV-XIX wieku, do lat 40. XX wieku.

Jan Dąbrowski [1470-1480].
Stanisław Kaleta [1480-1488].
Jan Dąbrowski [1488-1504].
Mikołaj Jagiełka [1504-1504].
Jakub Dąbrowa [1504-1507].
Stanisław Kalata [1507-1508].
Grzegorz Wyszek [1509-1517].
Wawrzyniec Dąbrowski [1518-1525].
Jan Smarzewski [1526-1526].
Mikołaj Kochan [1527-1532].
Wojciech Wyszek [1532-1546].
Mikołaj Kochan [1546-1548].
Jakub Polczyk [1548-1549].
Mikołaj Domagała [1550-1550].
Marcin Świgonia [1551-1552].
Walenty Kupski [1552-1558].
Marcin Świgonia [1558-1559].
Mikołaj Domagała [1560-1569].
Mikołaj Domagała [1569-1572].
Klimek Doczekała [1573-1584].
Bartosz Domagała [1602-1603].
Wojciech Stanek [1603-1608].
Mikołaj Kasprzyk [1608-1612].
Wojciech Stanek [1612-1613].
Hipolit [1613-1616].
Jan Jałocha [1616-1617].
Wawrzyniec Michałowski [1618-1621].
Jakub Ciupka [1621-1625].
Wawrzyniec Michałowski [1625-1628].
Jan Jałocha [1628-1632].
Paweł Markowicz [1632-1636].
Jan Rozwora [1636-1639].
Wawrzyniec Michałowicz [1639-1640].
Błażej Ferens [1640-1643].
Jan Jałocha [1644-1645].
Andrzej Pawłowicz [1645-1647].
Ambroży Śmiały [1647-1651].
Marcin Jałochowicz [1651-1653].
Paweł Makowicz [1653-1656].
Błażej Ferens [1656-1657].
Wojciech Piątkowicz [1657-1661].
Jan Markowicz [1661-1665].
Jan Rozwora [1665-1666].
Jan Markowicz [1666-1679].
Wojciech Lewik vel.Lewicki [1679-1688].
Jakub Suwała [1688-1691].
Adam Ślusarz vel.Kałuziński [1691-1696].
Stanisław Kulig [1697-1698].
Adam Kałuziński [1698-1699].
Aleksy Ostoja [1700-1700].
Grzegorz Pełzowicz [1700-1708].
Adam Kałuziński [1708-1708].
Wojciech Kozula [1709-1709].
Adam Markowicz [1710-1710].
Błażej Krzysztofkowicz [1712-1715].
Kazimierz Pełzowicz [1717-1717].
Adam Markowicz [1719-1719].
Kazimierz Pełzowicz [1719-1720].
Grzegorz Markowicz [1720-1720].
Błażej Krzysztofkowicz [1721-1723].
Józef Zakrzewicz [1723-1727].
Błażej Krzysztofkowicz [1727-1730].
Andrzej Drewnowicz [1730-1732].
Wojciech Gozdowski [1732-1733].
Andrzej Drewnowicz [1734-1736].
Wojciech Gozdrowki [1736-1736].
Grzegorz Kozula [1736-1737].
Józef Zakrzewicz [1737-1738].
Błażej Krzysztofkowicz [1738-1739].
Antoni Kielam [1740-1743].
Idzi Głowiński [1743-1745].
Antoni Kielam [1746-1748].
Wojciech Głowiński [1748-1748].
Felicjan Zawacki [1748-1749].
Antoni Kielam [1749-1750].
Mikołaj Domaniewicz [1750-1752].
Józef Drewnowicz [1752-1752].
Józef Drewnowicz [1753-1754].
Józef Drewnowicz [1754-1756].
Antoni Kielam [1760-1760].
Wojciech Głowiński [1761-1761].
Felicjan Zawacki [1761-1762].
Jan Gozdowski [1762-1763].
Felicjan Zawacki [1763-1764].
Mikołaj Domaniewicz [1764-1765].
Felicjan Zawacki [1766-1767].
Józef Michałkowicz [1767-1771].
Jan Maniński [1771-1771].
Jan Gozdowski [1772-1773].
Józef Michałkowicz [1773-1773].
Paweł Suwała [1774-1774].
Jan Maniński [1775-1777].
Aleksy Drewnowicz[4] [1775-1777].
Jakub Krzysztofarski [1777-1779].
Aleksy Drewnowicz [1779-1781].
Józef Witoński [1782-1783].
Józef Michałkowicz [1783-1785].
Aleksy Drewnowicz [1785-1786].
Piotr Drewnowicz [1786-1788].
Jan Jeżewicz [1788-1789].
Błażej Jugowicz [1790-1791].
Jan Pełzowski [1791-1792].
Piotr Zakrzewicz [1792-1793].
Michał Kuzitowicz [1793-1793].
Michał Kuzitowicz [1793-1794].
Piotr Drewnowicz [1794-1794].
Sempf [?-1797].1
Józef Aufschlag [1800-1805].1
Tomasz Jeżewicz [1806-1806].
Piotr Drewnowicz [1807-1807].
W. Dąbkowski [1808-1808].
Antoni Czaykowski [1809-1810].
Szymon Szczawiński [1815-1819].
W. Dąbkowski [1815-1815].
Antoni Czaykowski [1815-1815].
Szymon Szczawiński [1815-1819].
Antoni Czarkowski [1819-1820].2
Antoni Czarkowski [1820-1826].
Karol Tangermann [1826-1829].2
Karol Tangermann [1829-1831].
Teodor Duczyński [1830-1831].
Karol Tangermann [1831-1841].
Heinrich Schoppen [1915-1917].3
Leopold Skulski [1917-1918].3
Leopold Skulski [1918-1919].3
Albert Leister [1939-1939].4
Franz Schiffer [1940-1940].
Karl Marder [1940-1941].
Werner Ventzki [1941-1943].3
Otto Bradfisch [1943-1944].3
Hans Trautwein [1944-1945].3

Oznaczenie:
1 - pruski królewsko-policyjny burmistrz.
2 - z-ca burmistrza, p.o. burmistrza.
3 - nadburmistrz.
4 - niemiecki komisarz miasta.

Komisarze rządowi Miasta Łodzi w latach 1933 - 1935.

Wacław Maksymilian Józef Wojewódzki (od 12.07.1933 do 12.07.1935).

Nadburmistrzowie Miasta Łodzi w latach 1915 - 1945.

Heinrich Schoppen (od 01.07.1915 do 29.09.1917).
Leopold Skulski (od 29.09.1917 do 11.11.1918).
Leopold Skulski (od 11.11.1918 do 22.02.1919).
Werner Ventzki (od 18.05.1941 do 15.07.1943).
Otto Bradfisch (od 15.07.1943 do 08.12.1944).
Hans Trautwein (od 08.12.1944 do 18.01.1945).

Niemieccy komisarze Miasta Łodzi w roku 1939.

Albert Leister (od 16.09.1939 do 31.12.1939).

Pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Łodzi w roku 1945.

Kazimierz Witaszewski (od 25.01.1945 do 07.03.1945).

Prezydenci Miasta Łodzi w latach 1841 - 1939.

Karol Tangermann (od 07.05.1841 do 12.08.1844).
Franciszek Traeger (od 23.08.1844 do 06.12.1862).
Andrzej Rosicki (od 06.12.1862 do 15.02.1865).
Edmund Pohlens (od 06.03.1865 do 27.12.1869).
Maurycy Taubwurcel vel. Taubworcel (od 28.12.1869 do 01.07.1878).
Walerian Michał Makowiecki (od 01.08.1878 do 17.11.1882).
Władysław Pieńkowski (od 22.11.1882 do 05.08.1914).
Aleksy Rżewski (od 27.03.1919 do 24.07.1923).
Marian Cynarski (od 24.07.1923 do 14.04.1927).
Bronisław Ziemięcki (od 24.11.1927 do 12.07.1933).
Jan Kwapiński vel Piotr Chałupka (od 03.03.1939 do 04.09.1939).

Prusscy królewsko-policyjni Burmistrzowie w latach ? - 1805.

Sempf (od ? do 1797).
Józef Aufschlag (od 1800 do 1805).

Przewodniczący Głównego Komitetu Obywatelskiego w latach 1914 - 1915.

Alfred Biedermann (od 10.08.1914 do 12.1914).
Antoni Staromirski (od 12.1914 do 06.1915).

Pełniący funkcje Przewodniczącego Rady Czternastu, Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego, Przewodniczącego Głównego Komitetu Obywatelskiego, Wiceprezydenta pełniący obowiązki prezydenta Łodzi oraz Komisarza Rządowego Miasta Łodzi.

Alfred Biedermann [1914] 1.
Alfred Biedermann [1914] 2.
bp Kazimierz Tomczak [1939] 2.
Alfred Biedermann [1914] 3.
Antoni Staromirski [1914-1915] 3.
Wacław Maksymilian Józef Wojewódzki [1927] 4.
Wacław Maksymilian Józef Wojewódzki [1935-1936] 5.

Oznaczenie.
1. Przewodniczący Rady Czternastu.
2. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego
3. Przewodniczący Głównego Komitetu Obywatelskiego.
4. Wiceprezydent pełniący obowiązki prezydenta Łodzi.
5. Komisarz Rządowy miasta Łodzi.

Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w latach 1914 - 1939.

Alfred Biedermann (od 03.08.1914 do 10.08.1914).
bp Kazimierz Tomczak (od 03.03.1939 do 04.09.1939).

Przewodniczący Rady Czternastu w roku 1914.

Alfred Biedermann (od 01.08.1914 do 03.08.1914).

Tymczasowi Przydenci Miasta Łodzi w latach 1935 - 1939.

Wacław Głazek (od 18.07.1935 do 22.06.1936).
Mikołaj Godlewski (od 23.06.1936 do 03.03.1939).

WicePrezydenci pełniący obowiązki Prezydenta Łodzi w roku 1927.

Wacław Maksymilian Józef Wojewódzki (od 14.04.1927 do 24.11.1927).

Z-cy burmistrza p.o. Burmistrza Miasta Łodzi w latach 1819 - 1820.

Antoni Czarkowski (od 16.02.1819 do 27.08.1820).

Zastępcy Burmistrza p.o. Burmistrza Miasta Łodzi w latach 1826 - 1829.

Karol Tangermann (od 11.08.1826 do 26.01.1829).

Strony - treści podobne wg tagów.